LiTHeEls vårmöte

2016-04-29 08:05:25
Hej LiTHeEl-medlemmar! Det är snart dags för LiTHeEls vårmöte! Mötet kommer äga rum i TP42 klockan 17:30 tisdagen den 3e maj, LiTHeEl-styrelsen kommer ordna så att det finns kaffe och fika under mötet. Vi ses där! Mvh LiTHeEl-styre
Läs mer...

Höstmöte 2015

2015-11-03 17:04:30
Nu är det dags för LiTHeEl's höstmöte! Plats TP55 Tid 17:00 Preliminär dagordning: Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av mötessekreterare Val av justeringspersoner tillika rösträknare Justering av röstlängd Faststä
Läs mer...